Åstrækninger Vestjylland

I Vestjylland er der gode muligheder for sejlads med kano, kajak og robåd på de større vandløb. Sejlads i vandløbene må kun foregå på de på udvalgte strækninger og perioder. På visse strækninger har myndighederne vurderet, at sejlads ikke kan foregå uden at skade vandløbene og deres plante- og dyreliv. Derfor er sejlads forbudt her.

Sejladsen må kun foregå i perioden 15. maj til 31. december fra solopgang til solnedgang.

Sejlads mod strømmen er kun tilladt på Varde Å vest for Karlsgårdeværket, på Sneum Å vest for Ålbæk, på Kongeå vest for Jedsted Mølle og på Ribe Å.

Lodsejere må sejle ud for egen grund hele året.

Oversigt over åer og kanaler

Herunder er en liste over åer, hvor det er muligt at sejle med kano. Kontakt det relevante turistbureau for nærmere oplysninger.

Brede Å, Hvilå, Grønå, Sønderå, Vidå - Tønder Turistbureau

Ribe Å, Gels Å - Ribe Turistbureau

Sneum Å, Holsted Å - Esbjerg Turistbureau

Varde å, Holme å, Holme Kanal, Ansager å, Grindsted å, Karlsgårde Sø - Varde Turistbureau

Skjern Å - Ringkøbing Turistservicekontor

Kongeåen, Karup Å - Viborg Turistbureau

Storeå - Holstebro Turistbureau